Program


 • 09.15 – 09.45 Registrering och kaffe
 • 09.45 – 10.00 Inledning och välkomnande
  Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
  Anna Wedholm, Herax Food Solutions AB
 • 10.00 – 11.00 EU:s arbete med nya regelförslag på märkningsområdet
  Martina Görnebrand, ämneskoordinator Livsmedelsverket
  Vid Märkningsdagen förra året fick vi veta att många nya regelförslag inom märkningsområdet är på gång att tas fram. Det gäller t.ex. regler om ursprungsmärkning för fler livsmedel, näringsmärkning på förpackningens framsida och översyn av regler om datummärkning. Martina Görnebrand från Livsmedelsverket ger oss en uppdatering om vad som hänt på området sen sist.
 • 11.00 – 12.00 EU:s märkningsregler för alkoholhaltiga drycker och dess påverkan på Sverige
  Anna De Geer, VD Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL
  Svensk alkoholnäring har inte bara att förhålla sig till inhemska märkningsregler utan kommer också att beröras av det pågående arbetet kring EU:s cancerstrategi och EU:s livsmedelsstrategi. Anna De Geer kommer att ge en inblick i ett pågående lagstiftningsarbete för märkning av alkoholhaltiga drycker som även kommer att gälla för det som sätts på den svenska marknaden.
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 14.00 Livsmedelsreklamens spelplan – fokus på green claims
  Advokat Katarina Ladenfors, partner Advokatfirman MarLaw
  Genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Det händer mycket på marknaden inom området miljö och hållbarhet. I år tittar vi närmare på ICC:s hållbarhetsbilaga som ger ramarna för vilka miljö- och hållbarhetspåståenden som får användas i kommunikation. Det är även på gång ny lagstiftning inom EU för hållbarhetsmärkning.
 • 14.00 – 14.30 Ett gemensamt nordiskt märkningssystem för sortering
  Björn Andersson, kundansvarig förpackningsinsamlingen FTI
  Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar. Björn Andersson från FTI ger en presentation om hur systemet fungerar och används idag.
 • 14.30 – 15.00 Kaffepaus
 • 15.00 – 15.30 Märkningsanpassningar till följd av kriget i Ukraina
  Victor Munoz, Livsmedelsinspektör, Solna stad
  På grund av den rådande situationen i Ukraina som kan innebära svårigheter för livsmedelsföretag att få tag i vissa ingredienser har Livsmedelsverket gått ut med ett ställningstagande. I korthet innebär det att företag ska kunna använda slut på förpackningsmaterial trots att ingrediensförteckningen inte är helt korrekt. Victor Munoz från Solna Stad berättar om förutsättningarna för att undantaget ska få tillämpas samt exempel från livsmedelskontrollen.
 • 15.30 – 16.15 Skillnad i tillämpning av märkningslagstiftningar i olika EU-länder
  Anna Wedholm, konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, Herax Foos Solutions
  En viktig målsättning med informationsförordningen och andra EU- förordningar är att reglerna ska tillämpas lika i alla EU-länder. Det fungerar i de flesta fall bra tack vare EU-gemensamma vägledningar och annan information. Men i vissa fall finns det skillnader i hur reglerna tolkas, vilket blir viktigt att ta hänsyn till om en och samma förpackning ska fungera på flera marknader. Anna Wedholm på Herax Food Solutions delar med sig av ett antal exempel som kan vara bra att känna till och några goda märkningsråd.  
 • 16.15 – 16.30 Summering och avslutning
  Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
  Anna Wedholm, Herax Food Solutions AB
%d bloggare gillar detta: