Talare

Anna Wedholm, Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, Herax Food Solution  

Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solutions AB arbetar Anna med regelfrågor, märkningsgranskning och utbildningar.

Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw  

Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Katarina är särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Katarina är även ordförande i IAB:s specialistgrupp Task force Legal & Policy. Flitigt anlitad som föreläsare av Universitet, högskolor, organisationer och företag. Författare till Medierätt 2 – Marknadsrätt.

Björn Andersson, KAM/kundansvarig på Förpackningsinsamlingen, FTI

Björn arbetar sedan 2015 som kundansvarig med företag framför allt inom dagligvaruhandeln, från mejerier, bagerier till vin och sprit samt tobak men också industriföretag. Det handlar bl.a. annat om att stötta företagen i frågor som rör producentansvaret för förpackningar och hur företagen på olika sätt kan utveckla sina förpackningar ur ett återvinningsperspektiv. Med sitt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar har FTI ända sedan det bildades av näringslivet 1995, hjälpt företagen att lösa sitt producentansvar.   

Martina Görnebrand, Livsmedelsagronom och ämneskoordinator på Livsmedelsverket

Martina arbetar som ämneskoordinator inom livsmedelsinformation vid avdelningen för EU-samordning och export på Livsmedelsverket. I arbetet ingår bland annat att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp för livsmedelsinformation och i Codexkommittén för märkning. Martina har tidigare arbetat med tillämpningsfrågor inom livsmedelssinformation, märkning och allergi, både på Livsmedelsverket, som kvalitetschef och som utbildare och konsult.

Anna De Geer, VD, Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL)

Anna är VD för SVL som är branschorganisationen för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin. SVL verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen och sunda attityder till alkohol och konsumtion. Anna arbetade tidigare för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), där hon ansvarat för opinionsbildning och strategisk kommunikation. Dessförinnan var hon VD för Italienska Handelskammaren i Sverige.

%d bloggare gillar detta: